Illusion!

Illusion!

Libertatea motivată prin sine este o iluzie vândută in locul dialogului social.

Cum ar trebui să fie și ce avem!

Dialog social

Pentru asigurarea climatului de stabilitate și pace socială, prin lege sunt reglementate modalitățile de consultări și dialog permanent între partenerii sociali, iar legea 62 /2011, reglementează cadrul de relaționare intre partenerii de dialog social.

Sindicatele, federațiile și confederațiile sindicale, denumite în continuare organizații sindicale, sunt constituite de către salariați pe baza dreptului de liberă asociere, în scopul promovării intereselor lor profesionale, economice și sociale, precum și al apărării drepturilor individuale și colective ale acestora prevăzute în contractele colective și individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă și raporturile de serviciu, precum și în legislația națională, în pactele, tratatele și convențiile internaționale la care România este parte.

https://f-pp.ro/2021/05/14/illusion/

By Ionut

Lasă un răspuns