Proiect de ROF ANP!

 

Administrația Națională a Penitenciarelor dorește să modifice Hotărârea de Guvern pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, având următoarea fundamentare:

  • În Monitorul Oficial nr.631din 30iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare. Potrivitart.2alin. (3) din cuprinsul acestui act normativ, Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Potrivit statutului, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate fac parte din instituţiile publice de apărare,ordinepublică şi securitate naţionalăale statului şi constituie sistemul administraţiei penitenciare, denumit în continuare poliţia penitenciară. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 206 alin. (1) din Legea nr.145/2019, modificată și completată prin OUG nr.8/2020, În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi se aprobă,se adoptă sau,după caz,se modifică ori se completează actele normative subsecvente care nu sunt în acord cu prezenta lege”, iar potrivit alin. (2),”Actele normative subsecvente prevăzute de prezenta lege rămân în vigoare în măsura în care nu contravin prezentei legi”. În prezent, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt reglementate prinHotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionalea Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei. Se impunea fisubliniat faptul că, începând cu anul 2018, dar și în cursul anului 2019, Administrația Națională a Penitenciarelor a transmis Ministerului Justiției mai multe proiecte de acte normative pentru modificarea șicompletarea Hotărârii Guvernului nr.756/2016pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aceste modificări putând fi integrate într-un nou proiect de act normativ de organizare si funcționarea acestei instituții. O astfel de conduita este necesară,cu atât mai mult cu cât,între timp a intrat în vigoare statutul polițiștilor depenitenciare și niciunul dintre proiectele care au vizat modificarea Hotărârii Guvernulu inr.756/2016 nu s-a materializat, impunându-se o abordare instituțională integrată asupra aspectelor ce se intenționează a fi reglementate prin acest nou proiect de act normativ. Proiectele inițiale de modificare a Hotărârii Guvernului nr.756/2016 au vizat aspecte organizatorice și funcționale care necesită o abordare clară și coerentă, având în vedere că cel puțin în privința organizării și funcționării cabinetelor medicale de unitate, precum și a centrelor de dihnă,tratament și recuperare și a centrelor de formare profesională au fost avansate mai multe ipoteze de lucru,după cum urmează:- preluarea cabinetelor medicale de unitate în statul de organizare al penitenciarelor spital;-preluarea de către Ministerul Justiției a Centrului de pregătire, odihnă şi recuperare -Complex Sovata și a Centrului de pregătire,odihnă şi recuperare-ComplexFlamingo Eforie Sud, precum și a Centrului de formare profesională Rodbav. În fundamentarea acestei soluții au fost avute în vedere propunerile Corpului de control al ministrului justiției menționate în Raportul de control nr.6/10049/285/P/19.12.2018, aprobat de ministrul justiției. Potrivit raportului Corpului de control al ministrului,investițiile insuficiente de la nivelul Centrului de formare profesională Rodbav au generat nefinalizarea bazei de tratament și imposibilitatea introducerii acesteia în circuitul turistic și, în mod implicit, imposibilitatea asigurării sumelor necesare autofinanțării. De asemenea, în cazul Centrului de pregătire, odihnă și recuperare – Complex lamingo Eforie Sud, s-a menționat că deși acesta are personalitate juridică și beneficiază de componenta de odihnă și recuperare,pe lângă cea de pregătire/formare profesională propriu-zisă,plaja serviciilor este restrânsă,fiind limitată la servicii turistice, care intră în sfera activității de recreere și nu de recuperare a capacității de muncă. Totodată,în cuprinsu lraportului Corpului de Control se remarcă nevoia urgentă de investiții la nivelul Centrului de pregătire profesională Rodbav și Centrului de pregătire,odihnă și recuperare– Complex Flamingo Eforie Sud, în scopul rentabilizării economice și atragerii personalului din întregul sistem al justiției,atât în scop turistic și de recreere,cât și pentru recuperarea capacității de muncă. În plus, pentru identitate de rațiune, s-aconsideratcă și în cazul Centrului de pregătire, odihnă și recuperare Complex Sovata, s-ar impune trecerea acestuia în subordinea Ministerului Justiției.

By Ionut

Lasă un răspuns