Servicii turistice, clarificări pentru decontare!

Polițiștii de penitenciare , in conformitate cu prevederile art.104, lit.f , din Legea 145/2019 ,privind Statutul polițiștilor de penitenciare , cu modificările și completările ulterioare, au dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, invoiri plătite și concedii fără plată, in condițiile stabilite prin H.G. 604/2021.

De asemenea , o dată pe an, personalul bugetar, printre care și polițiștii de penitenciare, au dreptul la decontarea serviciilor turistice.

In sistemul penitenciar au fost neclarități cu privire la decontarea, de către polițiștii de penitenciare, a serviciilor turistice efectuate in zilele de sărbători legale, respectiv dacă se impune impozitarea acestora, sens in care A.N.P. opinează că pentru acestă perioadă serviciile turistice se impozitează , nefiind incidente prevederile art.76, alin.4, lit.a , din Legea nr.227/2015 , Codul Fiscal, care prevede anumite situatii in care nu se aplică impozitarea,

By Ionut

Lasă un răspuns