Solicitare FPP pentru aplicarea art.109 din Legea 145/2019

Solicitare FPP pentru aplicarea art.109 din Legea 145/2019

In ultima perioadă se observă o concentrare deosebită pentru elaborarea normelor de aplicare a unor prevederi din Legea 145/2019, statutul polițiștilor depenitenciare, insă, in marea lor majoritate, acestea se referă mai mult la acele articole care implică obligații, interdicții, revocări din funcțiile de conducere etc., elemente de coerciție și control asupra personalului sistemului penitenciar. Federatia Politistilor de Penitenciare opineaza va ar trebui să se pastreze un echilibru in prioritizarea elaborării normelor de aplicare a unor prevederi legale, fiind la fel de importante acele prevederi care recompensează/motivează personalulsistemului penitenciar, sens in care a solicitat directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sa initieze elaborarea normelor de aplicare și pentru art.109 din Legea 145/2019 ( polițiștii de penitenciare vor fi sprijinițiîn construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei profesionale, a uneilocuințe proprietate personală, în localitatea în care își are sediul unitatea la caresunt încadrați, din fondurile Administrației Naționale a Penitenciarelor sau alte fonduriguvernamentale, în condițiile legii. (2) Polițiștii de penitenciare, titulari ai contractuluide închiriere a locuinței de serviciu, care au lucrat în poliția penitenciară sau însistemul administrației penitenciare peste 15 ani și care s-au pensionat potrivit legii,precum și cei care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și s-aupensionat pentru invaliditate, în condițiile legii, își păstrează dreptul de folosințăasupra locuinței de serviciu și după încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare.În cazul decesului titularului, soțul/soția își păstrează drepturile locative pe totparcursul vieții. (3) Criteriile și condițiile de sprijin prevăzute la alin. (1) se stabilescprin hotărâre a Guvernului. (4) În condițiile legii, prin hotărâre a Guvernului se poateînființa Casa de credit a personalului din sistemul administrației penitenciare) inlăturând in acest fel și discriminarea creată prin beneficiul oferit doar unei părți din angajații sistemului penitenciar, cărora li se decontează rata/fracția de rata pentru achiziționarea unei locuințe.
De asemenea, considerăm că ar fi de un real sprijin pentru angajații sistemului penitenciar, inființarea Casei de credit a angajatilor sistemului penitenciar.

 

By Ionut

Lasă un răspuns