Volumul de muncă poate fi redus!

Ani la rând Administrația Națională a Penitenciarelor ne-a promis și chiar a făcut unele demersuri pentru reducere volumului enorm de muncă care conduce spre oboseală cronică ți generează o incărcare neuro-psihică a polițiștilor de penitenciare. Lucrând anp-ist , când vrei să complici lucrurile, dai un grup de lucru care funcționează luni, sau in unele cazuri ani de zile, și la final nu te alegi cu rezultatul așteptat. Avem și exemple concrete in acest fel , când in urma funcționării unui astfel de grup, s-a concluzionat că ar mai trebui adăugate niste documente, nicidecum reduse.

Cei care au fost , sau incă mai sunt in sistemul penitenciat cunosc evoluția alarmantă a volumului de documente , sau activități, care sunt generate/sustinute zilnic.

Administrația Națională a Penitenciarelor ar fi trebuit să țină sub control acest fenomen, și ,ca si in cazul neregulilor care au explodat la Serviciul Psihologia Personalului din A.N.P. niște manageri eficienți ar fi generat din timp soluții.

Nu pot fi sparte toate in capul directorului general, oricare ar fi el, insă A.N.P. s-a dezvoltat constant si a ajuns un mastodont, cu o armată de directori generali adjuncți, directorii de direcți, șefi de servicii, de birouri și multe compartimente pline de oamenei tehnici care ar fi trebuit să fie puși la muncă , iar eficiența muncii acestora să fi fost corect cuantificată. Lunar, dacă nu sptămânal citim adrese prin care anumite persoane sunt detașate in A.N.P. ca să sprijine activitatea.

Una dintre responsabilitățile de bază ale Administrației Naționale a Penitenciarelor este coordonarea tuturor entităților din subordine și asta ar trebui să se facă prin asumare rolurilor active de indrumare, monitorizare, nu exclusiv prin exacerbarea funcției de control.

Suntem consțienți că in acest moment A.N.P. duce o lipsă acută de personal cu experiență, din cauza pensionărilor in masă, insă este obligată să gândească politici de sistem, nu să se cârpească cu fel de fel de așa-zis specialisti, care mai mult incurcă decât să ajute.

Ca urmare a sesizărilor venite către organizația noastră sindicală, cu privire la volumul enorm și inutil de muncă generat prin acțiuni , sau inactiuni , ale celor care ar fi trebuit să coordoneze domenile de activitate și să fi știut deja tot ce mișcă și cum mișcă in sistem, ne adresăm directorului geneneral al A.N.P. ,care este responsabil de dialogul social cu organizațiile sindicale reprezentative in sistemul penitenciar și ii propunem spre analiză și decizie următoarele:

Adresa FPP CLC

By Ionut

Lasă un răspuns